horso by themebuzz
Zarezerwuj w kalendarzu

Prawo karne

Prawo karne

Sprawy karne stanowią jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii. Jako karniści z wieloletnim stażem świadczymy pomoc z dziedziny prawa karnego na wszystkich etapach postępowania. W naszym biurze w Warszawie prowadzimy przede wszystkim sprawy karne związane z obroną interesów oskarżonego. W ramach kompleksowej obsługi, jako adwokaci występujemy w imieniu Klientów przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości.

Reprezentujemy nie tylko osoby fizyczne, ale również podmioty gospodarcze w postępowaniach typu white-collar crimes. Możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem w tym zakresie.

Z zakresu prawa karnego Kancelaria świadczy następujące usługi:

Postępowanie przygotowawcze m.in.:

Podejrzany:

 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego,
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych,
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o  skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie,
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami,
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.

Pokrzywdzony:

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych,
 • sporządzenie zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa,
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego,
 • sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego m.in. tymczasowego aresztowania, nakazanie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym czy zakazu przebywania w określonych miejscach,
 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem,
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.

 

Postępowanie Sądowe:

Oskarżony:

 • udział w postępowaniu sądowym jako obrońca oskarżonego,
 • sporządzenie wniosku o dobrowolne podanie się karze,
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania,
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania.

Pokrzywdzony:

 • udział w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania.

Postępowanie karne wykonawcze:

  • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • sporządzenie wniosku o zatarcie skazania,
  • sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny,
  • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Call Now ButtonZadzwoń