horso by themebuzz
Zarezerwuj w kalendarzu

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w problematyce prawa rodzinnego i opiekuńczego. W trudnych dla rodzin chwilach kompleksowo zajmujemy się tematem, prowadząc postępowanie od początku do końca, pilnując wszelkich formalności.

Rozumiejąc specyfikę spraw rodzinnych i opiekuńczych, którym często towarzyszą silne emocje, gwarantujemy naszym Klientom nie tylko pomoc prawną na najwyższym poziomie, ale też indywidualne, pełne empatii i zrozumienia podejście do ich problemów. Jako doświadczeni i zaangażowani prawnicy od prawa rodzinnego, wychodzimy z założenia, że główny ciężar prowadzenia sprawy spoczywa na pełnomocniku, a nie na Kliencie.

Zapewniamy profesjonalne usługi zarówno na etapie przedsądowym, negocjując warunki rozwodu, kwestii alimentacyjnych i opieki nad dziećmi, jak również na etapie sądowym reprezentując naszych Klientów na sali rozpraw.

Nasze działania prawne obejmują:

Kompleksową pomoc prawną związaną z ustaniem małżeństwa:

 • rozwód, separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi,
 • podział majątku dorobkowego,
 • rozliczenie nakładów,
 • odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa,
 • zabezpieczenie powództwa;

Postępowanie pozaprocesowe i przedprocesowe m.in.:

 • porady prawne,
 • udział w negocjacjach i mediacji pomiędzy stronami,
 • sporządzenie porozumień w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów;

Postępowanie sądowe m.in.:

 • sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew / wniosek,
 • sporządzenie środków odwoławczych, tj. apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienia postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie (w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów i innych),
 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.
Call Now ButtonZadzwoń