Prawo rodzinne

Prawem rodzinnym zajmuję się kompleksowo. W trudnych dla rodzin chwilach pilnuję wszelkich formalności. Prowadzę postępowanie od początku do końca, a o jego przebiegu informuję na bieżąco tak, by Klient miał zapewniony stały dostęp do prowadzonej sprawy. W ramach mojej oferty jest zarówno pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa, uregulowania prawnej sytuacji małoletnich, jak i postępowaniem pozaprocesowym, przedprocesowym oraz postępowaniem sądowym.

Moje działania prawne obejmują:

Kompleksową pomoc prawną związaną z ustaniem małżeństwa:

 • rozwód, separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi,
 • podział majątku dorobkowego,
 • rozliczenie nakładów,
 • odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa,
 • zabezpieczenie powództwa;

Postępowanie pozaprocesowe i przedprocesowe m.in.:

 • porady prawne,
 • udział w negocjacjach i mediacji pomiędzy stronami,
 • sporządzenie porozumień w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów;

Postępowanie sądowe m.in.:

 • sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew / wniosek,
 • sporządzenie środków odwoławczych, tj. apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienia postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie (w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów i innych),
 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Zobacz także

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo karne

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria Prawna Katarzyna Stankiewicz

Kancelaria Prawna

Adwokat Katarzyna Stankiewicz 
ul. Gimnazjalna 18 lok. 3
01-364 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00