Prawo pracy

Jako doświadczony prawnik, świadczę także kompleksowe usługi w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pomagam w kwestiach związanych z czynnościami pozasądowymi, m.in. zwolnień grupowych czy odpowiedzialności grupowej pracowników. Zajmuję się również czynnościami sądowymi, m.in. przygotowaniem pozwów, dochodzeniem odszkodowania za mobbing czy dyskryminację.

Z zakresu prawa pracy Kancelaria świadczy następujące usługi:

Czynności pozasądowe:

 • sporządzanie umów o pracę,  kontraktów menadżerskich, klauzul o zakazie konkurencji, klauzul o tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy,
 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia,
 • wypowiedzeń i porozumień zmieniających,
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: przygotowanie kar upomnienia, nagany, pieniężnych,
 • zwolnienia grupowe, świadczenia przysługujące w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

Czynności sądowe:

 • przygotowanie pozwu w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew  o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,
 • odszkodowanie za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa o pracę,
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej,
 • pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej,
 • wypadki przy pracy,
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego.

Zobacz także

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria Prawna Katarzyna Stankiewicz

Kancelaria Prawna

Adwokat Katarzyna Stankiewicz 
ul. Gimnazjalna 18 lok. 3
01-364 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00