Prawo karne

Świadczona przeze mnie pomoc z dziedziny prawa karnego obejmuje pełną obronę praw we wszystkich etapach postępowania. W postępowaniu przygotowawczym, tzn. dochodzeniu lub śledztwie, a także w postępowaniu rozpoznawczym, tzn. postępowaniu przed sądem, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary. Zajmuję się zarówno sprawami dotyczącymi tzw. przestępstw pospolitych, jak i przestępstw gospodarczych, a także postępowaniami karno-skarbowymi i dyscyplinarnymi.

Z zakresu prawa karnego Kancelaria świadczy następujące usługi:

Postępowanie przygotowawcze m.in.:

Podejrzany:

 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego,
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych,
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o  skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie,
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami,
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.

Pokrzywdzony:

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych,
 • sporządzenie zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa,
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego,
 • sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego m.in. tymczasowego aresztowania, nakazanie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym czy zakazu przebywania w określonych miejscach,
 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem,
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.


Postępowanie Sądowe:

Oskarżony:

 • udział w postępowaniu sądowym jako obrońca oskarżonego,
 • sporządzenie wniosku o dobrowolne podanie się karze,
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania,
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania.

Pokrzywdzony:

 • udział w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania.

Postępowanie karne wykonawcze:

 • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • sporządzenie wniosku o zatarcie skazania,
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny,
 • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Zobacz także

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria Prawna Katarzyna Stankiewicz

Kancelaria Prawna

Adwokat Katarzyna Stankiewicz 
ul. Gimnazjalna 18 lok. 3
01-364 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00