Prawo gospodarcze

Wszechstronna znajomość prawa gospodarczego pozwala mi świadczyć kompleksowe usługi w tej dziedzinie. Bogata wiedza i zdobyte doświadczenie dają mi możliwość prowadzenia trudnych spraw gospodarczych. Obsługa prawna przedsiębiorców, przygotowanie dokumentacji, opiniowanie umów czy nakazy zapłaty oraz pozwy są elementami mojej codziennej pracy.

Kancelaria kompleksowo zajmuje się:

 • obsługą prawną przedsiębiorców,
 • windykacją wierzytelności – postępowanie przedsądowe – negocjacje, mediacja, postępowanie sądowe – pozew o zapłatę, zabezpieczenie roszczenia, postępowanie egzekucyjne – wnioski egzekucyjne,
 • sporządzaniem umowy/statutu spółki cywilnej, spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna),
 • przygotowywaniem dokumentacji i rejestracji spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • odpowiedzialnością cywilnoprawną członków zarządu,
 • ogłoszeniem upadłości,
 • windykacją należności (negocjacje z dłużnikami; wezwania do zapłaty; prowadzenie spraw przed sądami, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego; reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym, współpraca z kancelariami komorniczymi,
 • sporządzaniem i opiniowaniem umów,
 • negocjacją umów,
 • zabezpieczeniem wykonania umów,
 • prowadzeniem spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • ochroną przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji,
 • zastępstwem procesowym firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi,
 • reprezentowaniem firm przed organami administracji samorządowej i rządowej.

Zobacz także

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo karne

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria Prawna Katarzyna Stankiewicz

Kancelaria Prawna

Adwokat Katarzyna Stankiewicz 
ul. Gimnazjalna 18 lok. 3
01-364 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00