Prawo administracyjne

Reprezentuję Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji. Biegła znajomość tej gałęzi prawa pozwala mi na efektywną pracę i skuteczne prowadzenie spraw. Świadczone przeze mnie usługi obejmują sporządzanie odpowiednich wniosków, odwołań czy skarg.

Z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

  • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
  • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sądami administracyjnymi,
  • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.

Zobacz także

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo karne

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria Prawna Katarzyna Stankiewicz

Kancelaria Prawna

Adwokat Katarzyna Stankiewicz 
ul. Gimnazjalna 18 lok. 3
01-364 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00