horso by themebuzz
Zarezerwuj w kalendarzu

Nieudany wyjazd na ferie zimowe…

Z okazji nadchodzących ferii zimowych i zapewne zaplanowanych wyjazdów narciarskich, chciałabym się podzielić z Tobą wiedzą na temat imprez turystycznych oraz roszczeń, które Ci przysługują w razie, gdyby zaplanowany zimowy wypoczynek nie spełnił Twoich oczekiwań oraz odbiegał od zapewnień organizatora, które usłyszałeś w biurze podróży w momencie rezerwowania wycieczki.

Zacznijmy od sytuacji, w której organizator imprezy turystycznej zmienia istotne warunki umowy z zawartej z Tobą jeszcze przed wyjazdem, z powodu okoliczności od siebie niezależnych. W takiej sytuacji ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić Ciebie o zaistniałej sytuacji, Ty zaś stajesz przed dokonaniem wyboru czy zgadzasz się na proponowaną zmianę warunków umowy czy też od niej odstępujesz. Jeżeli wybierzesz rozwiązanie numer 2, to przysługuje Ci natychmiastowy zwrot wszelkich poniesionych przez Ciebie wydatków związanych z wyjazdem. Możesz skorzystać alternatywnie z innej oferty turystycznej zaproponowanej przez organizatora, jednakże wiedz, iż nie jest to żaden obowiązek. Jeżeli zaś wyjazd zostanie odwołany przez organizatora, to pamiętaj o przysługującym Ci prawie żądania odszkodowania, które Ci przysługuje pod warunkiem, że poniosłeś z tego tytułu szkodę, którą możesz udokumentować. Odszkodowanie nie przysługuje jednak w dwóch przypadkach – siły wyższej ( np. erupcja wulkanu, trzęsienie ziemi) lub zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych. Jednakże limit ten powinien być określony w umowie z klientem.

Zastanawiałeś się też pewnie nie raz, czy organizator wyjazdu może podnieść jego cenę. Otóż generalnie obowiązuje zasada że nie, poza nielicznymi wyjątkami, które przewiduje ustawa o usługach turystycznych  (np. wzrost opłat lotniskowych) i to w ściśle określonym terminie – nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Co będzie w przypadku, gdy po dotarciu na miejsce zostaniesz umieszczony w innym hotelu niż ten, który wybrałeś sobie w katalogu w biurze i na dodatek hotel ten będzie o niższym standardzie, umiejscowiony w odległości 800 m od stacji narciarskiej zamiast 50 m, gdzie dla osoby z małymi dziećmi przyodzianymi w ciężki sprzęt narciarski będzie to odległość praktycznie nie do pokonania? W takiej sytuacji, organizator wycieczki wykonuje świadczenie zastępcze, a Tobie przysługuje możliwość żądania odszkodowania, bądź odstąpienia od umowy połączonego z żądaniem natychmiastowego powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli jednak biuro podróży zaniecha powyższego obowiązku, pamiętaj że możesz powrócić do kraju na własny koszt, a następnie żądać od organizatora wycieczki zwrotu wszelkich poniesionych kosztów podróży powrotnej.

Nieprzyjemne doznania w trakcie urlopu, gorsza jakość zakwaterowania, niezgodne z planem podróży zmiany – z pewnością wpłyną na Twoje złe samopoczucie. Czasami nawet jeden dzień w innym hotelu, niż ten który sobie wybrałeś, może rzutować na atmosferę całego wyjazdu. Coraz powszechniej niezadowoleni turyści zaczynają w takich wypadkach występować na drogę sądową przeciwko organizatorom wyjazdów turystycznych. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. III CZP 79/10) oprócz roszczeń za szkody majątkowe klienci organizatorów mogą się też domagać zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę (tzw. szkodę niemajątkową). Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za zmarnowany urlop znaczenie ma nie cena imprezy, ale stopień zawinienia biura oraz dyskomfortu poszkodowanego. Istnieje jednak kilka podstaw prawnych, na podstawie której można oprzeć swoje powództwo, dlatego ważnym jest, aby wcześniej skonsultować tę kwestię indywidualnie z profesjonalnym adwokatem.

Zanim jednak zdecydujesz się na batalię sądową, warto jest złożyć reklamację imprezy turystycznej bezpośrednio u organizatora wyjazdu w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia, zaś już w trakcie wyjazdu należy niezwłocznie zawiadomić wykonawcę usługi oraz organizatora imprezy o wszelkich nieprawidłowościach. Odmowa uwzględnienia reklamacji oznacza dla organizatora imprezy obowiązek szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska na piśmie. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dnia od dnia jej otrzymania, uważa się, że organizator imprezy turystycznej uznaje reklamację za uzasadnioną.

Call Now ButtonZadzwoń